2009. gadā ieguvusi bakalaura grādu fizioterapijā (Rīgas Stradiņa Universitāte) un 2016. gadā maģistra grādu sporta medicīnā Lielbritānijā (MSc Sports Medicine, Exercises and Health, University College London). 2012. gadā iegūta personīgā trenera kvalifikācija (Level 3 Personal Trainer, Lielbritānija). Latvijā strādājusi Raivja Aršauska Veselības centrā un arī palīdzi.lv tā pirmsākumos. No 2012.-2017. gadam privāti praktizējusi Londonā kā sporta fizioterapeits un personīgais treneris. Atsākusi strādāt palidzi.lv 2018. gadā. 

Regulāri paplašina savas zināšanas dažādos kursos, kongresos, semināros.

Savā praksē galvenokārt izmanto dažāda veida un intensitātes slodzes, kustības un vingrojumus.

Strādā ar klientiem gan individuāli, gan grupā piedāvājot:

  • Fizioterapeita konsultācijas pieaugušajiem
  • Traumu rehabilitācija, pēc iespējas ātrāka un drošāka atgriešanās brīvā laika aktivitātēs vai specifiskā sportā
  • Hronisku (ieilgušu) sāpju, funkcionālu traucējumu rehabilitācija un pēc iespējas ātrāka un drošāka atgriešanās brīvā laika aktivitātēs vai specifiskā sportā, vai nepieciešamības gadījumā  aktivitāšu pielāgošana
  • Fizisko aktivitāšu uzsākšana veselības veicināšanai vai specifiskam sportam
  • Vispārējās fiziskās sagatavotības uzturēšana un uzlabošana
  • Traumu profilakse, tajā skaitā specifiskam sportam

Pierakts pa tālruni +37123886677 vai e-pastu veismane.ance@gmail.com